0

Certificado ISO 9001

Un ano máis, COMPOSTRA continúa mantendo o seu certificado ISO 9001.

Compostelana de Transportes S.C.G. obtén no ano 2003 a ISO 9001, certificado de calidade na Xestión De Transporte Nacional e Internacional De Mercancías Por Carretera, certificado que mantemos desde entonces ininterrumpidamente.

Comments are closed.