Flota e servicios

Compostelana de Transportes, Compostra S.C.G. centra a súa actividade no transporte de mercancías por estrada a nivel nacional e internacional. Conta cunha moderna flota formada por 100 camións tipo tauliner (13,60 m.) e 4 trens de estrada (7,5 m + 7,5 m) que permiten cumplir cas necesidades dos nosos clientes.

flota blue devil

Compostelana de transportes certifica que todos os seus camións encontranse ao día en revisións, ITV, seguros, equipo de seguridade e demais licenzas administrativas necesarias para efectuar o servizo contratado polo cliente.
Ademais todos os servizos de transporte que realiza Compostelana de Transportes S.C.G. están cubertos por un seguro de mercancías colectivo.

pilotosoficinas