Compostelana de transportes

Compostelana de Transportes, Compostra S.C.G. é unha cooperativa dedicada ao transporte de mercancías por estrada nacional e internacional. Inicia a súa andadura en Santiago de Compostela o 14 de abril de 1988 grazas á iniciativa de varios transportistas que deciden unirse co fin de crear unha única flota de camións que permitise:

  • Expandir e fidelizar clientes.
  • Centralizar as tarefas administrativas.
  • Dispoñer de unha sólida cobertura legal e financieira.

Formada á súa vez por un equipo de autónomos e empresas profundamente coñecedores do sector, fai que Compostelana de Transportes S.C.G. teña un valor engadido ao extremarse o bo trato cos clientes e casas cargadoras, o cumplimento de horarios e o esmerado coidado da mercancía en todo momento, xa que todos son conscientes da súa importancia.

flota_compostracamion finsa

Este compromiso conxunto polo bo facer no mundo do transporte permite que Compostelana de Transportes S.C.G. obteña no ano 2003 a ISO 9001, certificado de calidade na Xestión De Transporte Nacional e Internacional De Mercancías Por Carretera, certificado que mantemos desde entonces ininterrumpidamente.

camion_finsa2

Despois de 25 anos de historia, avalada pola profesionalidade dos seus 65 socios e cunha flota de 104 camións, Compostelana de Transportes S.C.G. convirteuse na empresa líder de Galicia no seu sector, tanto pola calidade dos servizos prestados como pola súa cuota de mercado.